Seznam článků

JAK SE VYZNAT V BIBLI

Původní text jednotlivých knih Bible byl psán vcelku. Z praktických důvodů bylo třeba texty jednotlivých knih rozdělit na menší části. Rozdělení jednotlivých knih na kapitoly provedl pařížský prof. Štefan Langton, pozdější arcibiskup v Cantenbury. Současné dělení knih na kapitoly a verše uspořádal ženevský knihař Robert Estienne (roku 1551 NZ a roku 1555 SZ). Jak již víme, Bible se skládá ze dvou částí, Starého zákona a Nového zákona. Pro ně se běžně užívají zkratky SZ a NZ. Každá jednotlivá kniha SZ i NZ má svoji vlastní zkratku (bude popsáno v rozboru jednotlivých knih). Například První list Janův má zkratku 1J Když uvidíme citaci: 1J 2, 26; znamená to, že se jedná o První list Janův, kapitola druhá, verš 26. Jako první se vždy uvádí zkratka knihy, dále o kolikátou kapitolu se jedná, a následuje odkaz na jednotlivý verš nebo verše v dané kapitole (např. 1J 2, 18-26, kde 18-26 znamená verše od 18. do 26.