Seznam článků

CO JE BIBLE?

Název pochází z latiny a znamená kniha, popřípadě v množném čísle knihy. Bible totiž není jedna kniha psaná od začátku do konce, ale soubor mnoha knih. Bible se někdy nazývá Písmo svaté, slovo Boží, což v přeneseném významu znamená, že se jedná o posvátné knihy. Bible je literatura, ale to neznamená, že se jedná o sbírku pohádek, ani se nejedná o historickou reportáž. Bible rovněž není učebnicí zeměpisu, popřípadě historií evoluce. Podobné paralely příběhů můžeme nalézt i v jiné literatuře okolních starověkých národů. Co činí Bibli jedinečnou v porovnání s ostatními knihami je, že nás seznamuje s Bohem, vypovídá o jeho lásce k člověku a o tom, jak Bohu na nás záleží. Bible nám také dává praktické rady pro celý náš život, odpovídá na množství důležitých otázek např. co nás čeká po smrti, nebo proč je na světě tolik neštěstí. Z toho vyplývá, že Bible není jen literatura, ale je i posvátný text pro židovské náboženství (pouze Starý zákon) a pro všechny křesťany. Bibli přijímají jako autoritu, podle které řídí i svůj život. Bible je současně i „kulturní“ kniha. Bez ohledu na místo jejího vzniku ovlivnila celou evropskou kulturu. Naše kultura totiž vyrostla na křesťanských základech a věci, které dnes považujeme za samozřejmé, jako je pomoc bezbranným, či rovnoprávnost žen nacházíme právě v této knize.