Seznam článků

APOKRYFY

Slovo apokryf pochází z řečtiny a význam je: tajím, ukrývám, zahaluji. Apokryfní jsou v křesťanském prostředí nazývány knihy, u nichž byla snaha o zařazení do sbírky Svatých knih, ať už Starého nebo Nového zákona. Mnohé apokryfy se zachovaly v celku, některé ve zlomcích a o některých se ví jen ze zmínek v jiné literatuře.

V protestantském prostředí se pod pojmem apokryfy rozumí deuterokanonické knihy. To, co nazývají katolíci apokryfy, protestanté označují jako pseudoepigrafa (pochází z řeckého pseudos = lež a epigrafeo = píši nápis), znamenající knihy s podvrženým nadpisem. Pod pojmem agrafa se rozumí výroky, které jsou připisovány Ježíši Kristu, ale nejsou uvedené v kanonických evangeliích.