Seznam článků

MATERIÁL NA PSANÍ RUKOPISŮ

Knihy byly psány na různé materiály, převládaly dva. Jednak se jedná o papyrus, cca od 3. tis. př. Kr a pergamen, cca. od 8 stol. př. Kr. hlavně v Persii. Používal se i kámen, především pro nápisy, popřípadě ostraka. Ostraka jsou střepy z pálené hlíny. Většina biblického textu je psána na pergamenu, nejstarší texty jsou psány na papyru. Delší texty měly podobu svitku, jednalo se většinou o 20 spojených listů papyru. Později se používal tzv. kodex, tj. listy z pergamenu, které byly svázány na hřbetu. Výhodou bylo, že se dalo psát na materiál z obou stran.