Seznam článků

JAZYKY ORIGINÁLŮ

Bible je napsána celkem třemi jazyky:hebrejštinou, aramejštinou a řečtinou. Možná by bylo vhodné vložit před každý jazyk předponu staro. Např. dnešní řečtina se totiž od starořečtiny poměrně dost liší. Aramejština a hebrejština jsou jazyky semitské, řečtina je jazyk indoevropský. Pro biblistiku je důležité studium těchto jazyků, protože nám pomáhá lépe pochopit nejen text Bible, ale i kulturu, myšlení včetně smyslu a významu biblických textů.