Seznam článků

KDE ZAČÍT S ČETBOU

Tato kapitola by se měla spíše jmenovat „Jak rychle neskončit s četbou Bible“. Už vidím nadšence, který si řekne: „Tak, dnes si přečtu Bibli, když to patří k tomu kulturnímu dědictví.“. V knihovně si zapůjčí pokud možno nejstarší překlad Kralická bible, nadšeně nalistuje první stránku a čte: „Na Počátku stwořil Bůh nebe a zemi. 2 Země pak byla nesličná a pustá: a tma byla nad propastj: a Duch Božj wznássel se nad wodami. 3 Y řekl Bůh: Buď swětlo: Y bylo swětlo“. Po přečtení první věty nechápavě zakroutí hlavou, Bibli zavře, poklepe si na hlavu a konstatuje, že křesťané jsou nějací divní. Pro tyto nadšence mám několik potěšujících zpráv. Existují překlady do současné češtiny, pro začátek postačí asi nejrozšířenější překlad, který se jmenuje Ekumenická bible. Doporučuji začít číst od nejsrozumitelnějšího, to znamená začít číst Nový zákon, konkrétně Markovo evangelium. Musím upozornit, že Bible není detektivka, za jeden den ji nepřečtete. Bible ani není o náboženství, ale je to spíše návod na život. Zkus Bibli číst jako dopis od starého přítele, popřemýšlej, co Ti vlastně píše. Přeji hodně úspěchů a radost z četby. Závěrem snad poslední rada. I když něčemu zpočátku nebudeš rozumět, čti dál. Když jsi poprvé přečetl učebnici fyziky nebo chemie, také jsi pokračoval dál, i když ne vše bylo na první pohled srozumitelné.

 

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Všeobecný úvod do Písma svatého. Josef Hřebík. [on-line], [Citováno 9. 10. 2012]. Dostupné na: http://ktf.cuni.cz/~hrebik/vseob_uvod.html

Všeobecný úvod do Písma svatého. Adam Mackerle. [on-line], [Citováno 9. 10. 2012]. Dostupné na: http://www.tf.jcu.cz/getfile/2752e60164579794

Ostatní dokumenty

AUTOR NEZNÁMÝ. Úvod do písma svatého. 1. díl, Úvod do Starého zákona. Litoměřice: CMBF, 1980.

HEJČL, Jan. Bible česká, díl prvý: Knihy starého zákona, Svazek 1. Genesis – Judit, Redigoval Dr. Antonín Podlaha. Praha: Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917.

TOBOLA, Jaromír. Otázky z úvodu do Písma svatého starého zákona. Olomouc: CMBF, 1971.