Seznam článků

TŘI GEOLOGICKÉ BLUDY

Prvním z nich je tvrzení, že život může spontánně vzniknout z organického materiálu. Lidé, kteří všechno odvozují od fyzikálních sil dosud nevědí, jak tyto síly mohou vytvořit fenomén života, a to dokonce ani v jeho nejnižší formě. Až dosud se úsilí vytvořit umělý život ukázalo jako marné. A jak to vypadá dnes? Po všech letech intenzivního úsilí vědců celého světa se nepodařilo vytvořit ani nejzákladnější zárodek života. V každém jiném vědeckém oboru by rozum velel, že je konec této teorie.

Druhým nevysvětleným bodem je předěl mezi živočišným a rostlinným životem. Liší se od sebe zcela zásadně, jeden odkysličuje a spotřebovává, zatímco druhý okysličuje. Žádný živočich, ani v té nejjednodušší formě, ani na okamžik nepřevezme funkce rostliny a naopak. Platí to dodnes. Jestliže se život vyvinul tak, jak tvrdí darwinisté, musely by existovat nesčetné mezičlánky, překlenující propastný rozdíl mezi rostlinami a živočichy. Věda nemá k dispozici ani jeden nepopiratelný příklad takového mezičlánku.

Třetím bludem je mezera mezi libovolným druhem zvířat nebo rostlin ve vztahu k jakýmkoli dalším druhům. Tuto mezeru, a pouze tuto, se Darwin pokouší vyplnit ve svém rozsáhlém díle "O původu druhů", jenže mezera zůstává stejně široká jako za jeho časů a vědě nezbývá než přiznat, že dosud nebyl zjištěn ani jediný případ přestupu jednotlivce přes hranice vlastního druhu. Neexistuje žádný nezpochybnitelný příklad úplného vývoje libovolného druhu. Aby nedošlo k omylu - nejde o částečné lokální změny vyvolané prostředím, ale o přechod z jednoho na úplně jiný, odlišný druh.