Seznam článků

EROZE

Argumenty pro relativně mladou Zemi dnes nalézají vědci na mnoha pracovištích. Hledají i správný výklad pro spousty statistických dat, která moderní doba navršila a které samy o sobě nic nevypovídají, pokud nejsou uvedeny do správného kontextu. K překvapivým výsledkům dospěli pracovníci kalifornského Geoscience Research Institute, když srovnali odhady o množství zemin, které jsou ročně odplavovány z povrchu zemských kontinentů do moře. Tyto údaje vědci po celém světě sledují od padesátých let. Podle odhadů Judsona a Rittera z roku 1964 v USA rychlost eroze činí 6,1 cm za 1000 let. Pracovníci zmíněného institutu z toho vyvodili, že vztáhnou-li tento odhad, považovaný za průměrný, na všechny kontinenty, jejichž průměrná výška činí 623 m, pak by všechny kontinenty světa byly erodovány na úroveň moří za pouhých 10,2 milionu let. Jinými slovy: Odhadují-li vědci stáří dnešních pevnin a oceánů na 3,5 miliard let, pak za tu dobu by byly všechny existující pevniny erodovány už 340 krát. Proti tomuto zjištění bylo namítáno, že nepřetržitě dochází k nepatrnému pozvedání horských masívů, čímž se Země „obnovuje“. Nicméně zůstává nevysvětleno, že i na pozvedávaných horských masivech jsou dodnes uloženy původní sedimentované vrstvy, které by v každém případě musely být už dávno odplaveny.