Seznam článků

ELEUSINSKÁ MYSTÉRIA

Tato mystéria patří mezi nejstarší. Byla doplněna o prvky orfických a dionýsovských mystérií a stala se jedním z nejslavnějších tajných náboženství v Řecku. Mystéria jsou spojena s bohyní Déméter, která byla uctívána jako bohyně plodnosti a rolnictví. Zmínka o nich je už v Homérských eposech. Tato mystéria se konala dvakrát ročně. Slavila se tzv. „mysteria malá“ v únoru – anthestériónu a „mysteria velká“ v září – boédromiónu. Všichni zájemci o zasvěcení se museli nejdříve zúčastnit „malých mystérií“ konaných na počest Dionýsa Zargeuse v chrámu bohyně Démétery a Kory v Agře u Athén. Teprve potom mohli pokračovat ve svém zasvěcení při „velkých mystériích“, která se konala v Eleusíně. Bohoslužbu konal nejvyšší kněz nazývaný hierofantés – zjevovatel svátostí. Jako pomocníky měl dvě ženy, tzv. hierofantides – zjevovatelky svátostí; jedna patřila k bohyni Déméter a druhá k bohyni Koře. Zasvěcenci se dělili na tři stupně: zasvěcení - myésis, naplnění – teleté a zíraní - epopteiá. Jejich obsah je znám jen přibližně, protože zasvěcenci nesměli ze svého tajemství nic vyzradit. Cílem těchto mystérií bylo zajistit zasvěcencům blažený život v posmrtném životě. Je zajímavé, že většina badatelů se kloní k myšlence, že při eleusinských mystériích byly používány psychoaktivní látky v podobě opia. Mák totiž darovala lidem právě Déméter. Řekové účinky odvaru z makovic dobře znali, mák byl zasvěcen i bohu spánku Hypnoovi.