Seznam článků

SHRNUTÍ

V průběhu dějin řeckého náboženství máme opravdu velkou možnost výběru. Můžeme se rozhodnout pro svět bohů na Olympu, můžeme vybírat mezi tajnými náboženstvími, nebo naopak přijmout boha filosofů. Pomineme – li homérovské mnohobožství, zmítané lidskými slabostmi, úskoky, lží a naplněného množstvím diamónů a hybridních bytostí, u kterého vidíme na první pohled, že asi něco není v pořádku, otevírají se před námi tajná náboženství. Evropana jistě láká výjimečnost a tajemství. Když se ale zamyslíme nad tím, jaký musí být Bůh, aby byl opravdu Bohem, nemohou nás naplnit ani tajná náboženství. Jeví se jako nelogické, že by milující, osobní Bůh se dával poznat pouze několika vyvoleným jedincům a v případě Dionýsova kultu by bylo zapotřebí rulíku zlomocného k jeho poznání. Má-li mne Bůh rád a chce – li pro mě to nejlepší, potom se nemusím vyptávat duchů zemřelých. Bůh filosofů se jeví jako zajímavý, ale nemá- li o mě zájem, je neosobní. K čemu mě potřebuje a naopak, k čemu jej potřebuji já? Nedostáváme zde odpovědi na základní otázky lidského bytí, proč jsme na světě, odkud jsme přišli a kam kráčíme, co je absolutní dobro, co je zlo a proč máme niternou touhu po Bohu v očekávání vnitřního naplnění našeho bytí. I u řeckého náboženství musíme konstatovat, že nesplňuje podmínky pro to, abychom jej mohli v jakékoliv jeho podobě přijmout.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Mínojská civilizace [on-line], Poslední aktualizace 7. 11. 2011 [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mínojská_civilizace

Náboženství antického Řecka [on-line], Poslední aktualizace 6. 6. 2010 [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://archeology.cz/?p=19

Orfismus [on-line], Poslední aktualizace 4. 3. 2004 [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=68443

Řecká mytologie [on-line], [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_detail&come_from=search&id=13640&cast=2

Řecké náboženství [on-line], [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/recke-nabozenstvi

Starověké Řecko [on-line], Poslední aktualizace 21. 8. 2005 [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://referaty-seminarky.cz/staroveke-recko/

Ostatní dokumenty

ELLADE, Mircea. CULIANU, Ioan P. Slovník náboženství Praha: Argo, 2001, ISBN 80-7203-393-X

HOŠEK, Radislav Náboženství antického Řecka. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r.o., 2004, ISBN 80-7021-516-X

KNOTEK, Jaroslav. Vegetační kulty a mystéria v antice a křesťanské antice. Brno: Masarykova universita, Historický ústav, 2008

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984

LUTHER, H. Martin. Helénistická náboženství. Brno: Edice Religionistika, Masarykova universita, 1997, ISBN 80-210-1702-3