Seznam článků

MŮŽE ČLOVĚK ZALOŽIT VLASTNÍ CÍRKEV?

Zde je poměrně jednoduchá odpověď. Nemůže. Nemůže z toho důvodu, že Církev není lidská instituce, ale byla založena Bohem. Větev, která je pevně spojena s kmenem, si také nemůže založit vlastní nový kmen, i kdyby sebevíce chtěla. Člověk ale může zakládat místní církve - územní části Církve, jak je uvedeno výše. Z toho vyplývá, že člověk ani nemůže měnit Církev ve smyslu nauky. Může ale vydávat nařízení, která se netýkají nauky. To znamená, že vedení Církve může nařídit, že do kostela či modlitebny se bude chodit pouze v klobouku a jenom v neděli a jedna bota musí být červená a druhá zelená. Když vedení zjistí, že to je blbost, může to kdykoliv změnit. Nemůže ale měnit např. modlitbu „Otče náš“, popřípadě se rozhodnout, že se z Desatera vypustí a nebude závazné přikázání „Nepokradeš“, protože se někomu zdá, že toto je už dávno překonané.