Seznam článků

CO JE CÍRKEV?

Slovo církev pochází z řečtiny. Skládá se ze dvou slov a to „ek“, což znamená „ven“ a slova „kaleo“, které se dá přeložit jako „zavolat“. Spojením těchto dvou slov je výraz „ekklesia“, které znamená něco ve smyslu „zavolaný ven“ nebo „shromáždění“. Ve staroslověnštině se překládalo jako „crky“, v množném čísle „crkve“, v dnešním významu „církev“. Slovo církev, tak jak je chápeme dnes, jako shromáždění nějakých věřících, však u Řeků nemělo žádný náboženský význam. Používalo se pro označení skupiny lidí, která se shromáždila z jakéhokoliv důvodu, ať už se jednalo o politický mítink, náboženské shromáždění nebo jakékoliv jiné. Pokud se mělo jednat o pouze náboženské setkání, muselo to vyplývat z kontextu, např. shromáždění lidu k modlitbě na počest bohyně Diany. Slovo církev se poprvé objevuje v Novém zákonu, v evangeliu (Mt 16, 18), kde Ježíš říká: „A já ti pravím, že ty jsi Petr (slovo petr pochází z řečtiny a znamená kámen nebo skála); a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“

V kontextu významu přejatého z řečtiny mohou vedle sebe stát satanská církev, scientologická církev, jehovisti, popřípadě pravoslavná církev nebo New Age. Nabízí se otázka, jak vlastně ony církve od sebe na první pohled odlišit, když se jedná o diametrálně rozdílné nauky. Aby se mohlo jednat o křesťanskou církev (jejíž dějiny zde budeme popisovat), jako jedno z mnoha kritérií pro rozlišení pravosti je tzv. Apoštolské vyznání. Toto vyznání (krédo), definice toho, v co věřím, vznikala od konce 1. století do cca 5. - 6. století. Nejstarší variantou tohoto vyznání je křestní podoba vyznání u Hippolyta Římského. Současná podoba kréda pochází ze spisů Caesaria z Arles. Druhou variantou je tzv. Nicejsko- cařihradské vyznání, které bylo přijato v roce 325 na církevním sněmu v Niceji, potvrzeno a rozšířeno roku 381 v Cařihradě. Obě vyznání se uznávají a užívají do dnešních dnů u církví, které si říkají křesťanské. Pokud se některá církev, popřípadě křesťan, neztotožňují s těmito vyznáními, nejedná se o křesťanskou církev, ani o křesťana. Pro představu znění těchto vyznání: