Seznam článků

SHRNUTÍ

Bohužel i u tohoto náboženství nemáme dostatek věrohodných pramenů. Ale i přes tyto zprostředkované zprávy můžeme udělat jednoznačný závěr. Postrádáme zde jednoho osobního boha, naopak je rozšířena víra v démony, upíry a množství bytostí, pro nás již pohádkových, jako jsou vodníci, víly, skřítci a další. Není možné uctívat boha za pomoci drog a podobných praktik. Milující Bůh bude mít těžko zalíbení v lidských obětech a ve snaze čarodějnic donutit jej škodit druhým. Pomineme-li lidské chyby, které jsou ve všech náboženstvích, nauka, mnohobožství, démoni a jejich uctívání nás logicky přivádí k názoru, že ani toto náboženství nemůžeme přijmout za své.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Perun [on-line], Poslední aktualizace 13. 3. 2012 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Perun

Pohřební zvyky Slovanů [on-line], Poslední aktualizace 18. 1. 2010 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohřební_zvyky_Slovanů

Polabští Slované [on-line], Poslední aktualizace 20. 3. 2012 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polabští_Slované

Radegast [on-line], Poslední aktualizace 4. 4. 2011 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radegast

Slované [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2012 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slované

Slované a démoni [on-line], [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://lavender.blog.cz/0703/slovane-a-demoni

Slované a čarodějnické praktiky starých Slovanů [on-line], Poslední aktualizace 19.8.2008 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://www.panna.cz/esoterika.11/slovane-a-carodejnicke-praktiky-starych-slovanu.30.html

Slovanská mytologie [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2012 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovanská_mytologie

Slovanská doba [on-line], [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://www.dygon.cz/slovanska-doba-vira.php

Slovanské pohanství [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2012 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovanské_pohanství

Slovanský Olymp – otázka staročeského pohanství [on-line], [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://www.svornost.com/2009/07/855/

Svatyně starých Slovanů [on-line], [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://spirit.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=694:svatyn-starych-slovan&catid=58:ostatni&Itemid=82

Upír [on-line], Poslední aktualizace 27. 3. 2012 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vampýr

Žrec [on-line], Poslední aktualizace 10. 4. 2012 [Citováno 18. 4. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Žrec

Ostatní dokumenty

ATWERI, Jiří. Slovanské pohanství dnes. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2007

HORKÁ, Šárka. Pohanské prvky v lidové religiozitě v Čechách a na Moravě v době středověku a novověku (10.-19. století). Pardubice: Universita Pardubice, Fakulta filozofická, 2007

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984

MORÁVEK, Václav. Lidská oběť ve starověké Evropě. Pardubice: Universita Pardubice, Fakulta filozofická, 2007

PŮBALOVÁ, Ludmila. Přístupy k smrti a k pohřbívání v různých historických epochách lidstva. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2008