Seznam článků

ZÁNIK POHANSTVÍ

Slované začínali postupně přecházet na křesťanskou víru již od sedmého století. Zpočátku se jednalo o tzv. dvojvěrství, tj. částečně zůstávala zachována lidová magie a víra v některé démony. Slovanské pohanství mělo velkou podporu v řadách pohanského kněžstva i prostých lidí. Svědčí o tom např. Strojmírovo „pohanské“ povstání proti knížeti Bořivojovi. Přechod ke křesťanství byl iniciován vládnoucí „šlechtou“ z důvodu možnosti vést lépe zahraniční politiku s ostatními státy, kde křesťanství bylo již dominantní. Hlavním důvodem ale bylo omezení moci pohanských kněží, s nimiž se dostávali díky jejich vzrůstající moci stále více do konfliktu. Křesťanská víra s sebou přinášela i feudální společenský systém, který vládnoucí elitě pro správu svého území vyhovoval mnohem více.