Seznam článků

SHRNUTÍ

Podíváme-li se na Římskou říši, je to svět paradoxů. Na jedné straně vidíme úžasné umění a technický talent, málokdo ví, že Koloseum je postaveno z litého betonu a pouze obloženo kamenem, a přitom tito inteligentní lidé považují otroka za nářadí, které může mluvit. Podobně to je i s náboženským kultem. Bohové se ve své podstatě uctívají za účelem zisku. Dostaneš oběť, ale musím z toho něco mít. S císařským kultem to je podobné. Těžko může být člověk bohem po smrti, a natož za života. Toto polyteistické náboženství musíme odmítnout, protože nesplňuje ani základní prvky spravedlnosti, neodpovídá na základní tužby člověka. Jako zajímavý se jeví judaismus s vírou v jednoho Boha a křesťanství. Tato jediná dvě náboženství splňují kritéria popsaná v článku Definice Boha. O nich se dozvíme později.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Anno Domini [on-line], Poslední aktualizace 8. 10. 2011 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini

Dějiny Říma [on-line], Poslední aktualizace 24. 9. 2011 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_Říma

Etruská mytologie [on-line], Poslední aktualizace 5. 11. 2011 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etruská_mytologie

Etruské náboženství [on-line], Poslední aktualizace 11. 11. 2010 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etruské_náboženství

Itálie v předřímském období [on-line], Poslední aktualizace 24. 8. 2004 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1298

Italikové [on-line], Poslední aktualizace 23. 12. 2011 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Italikové

Počátky římských dějin, doba královská ve starověkém Římě [on-line], [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://dejepis.info/?t=44

Pozdní císařství - dominát (284 - 476) [on-line], [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0306-staroveky-rim-pozdni-cisarstvi-dominat.php

Romulus a Remus [on-line], Poslední aktualizace 15. 12. 2011 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Romulus_a_Remus

Římské náboženství a mytologie [on-line], Poslední aktualizace 5. 10. 2006 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=83602&title=%F8%EDmsk%E9%20n%E1bo%9Eenstv%ED%20a%20mytologie&s_lang=2

Římské náboženství – pokračování politiky jinými prostředky [on-line], Poslední aktualizace 2. 10. 2007 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://scienceworld.cz/historie/rimske-nabozenstvi-pokracovani-politiky-jinymi-prostredky-852

Římský senát [on-line], Poslední aktualizace 18. 10. 2011 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Římský_senát

Theodosius I. [on-line], Poslední aktualizace 28. 12. 2011 [Citováno 11. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.

Ostatní dokumenty

BLAHOVÁ, Jana. Příčiny a mechanismy přijímání cizích kultů v antickém Římě. Pardubice: Universita Pardubice, Katedra religionistiky a filosofie, 2010

ELLADE, Mircea. CULIANU, Ioan P. Slovník náboženství Praha: Argo, 2001, ISBN 80-7203-393-X

CHALUPA, Aleš. Římské náboženství a příchod principátu. Změna, nebo kontinuita? Brno: Masarykova universita, Ústav religionistiky, 2008

KNOTEK, Jaroslav. Vegetační kulty a mystéria v antice a křesťanské antice. Brno: Masarykova universita, Historický ústav, 2008

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984

MATĚJUSOVÁ, Lucie. Kořeny kultu římských císařů. Pardubice: Universita Pardubice, Katedra religionistiky a filosofie, 2010

PTÁČKOVÁ, Michaela. Role senátu v římském náboženství v období republiky. Brno: Masarykova universita, Ústav religionistiky, 2010

ŠARMOVÁ, Martina. Magie v antickém Řecku a Římě. Pardubice: Universita Pardubice, Katedra religionistiky a filosofie, 2010

ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Římské náboženství v době královské. Brno: Masarykova universita, Historický ústav, 2011