Seznam článků

SHRNUTÍ

Člověk byl stvořen pouze jako podřadný služebník bohů, něco na způsob tažného zvířete. Po životě ve službě odchází jeho duch na věčnost, kde ho opět neočekává nic dobrého. Bohové mezi sebou soupeří, když to nejde po dobrém, pomohou si vraždou, viz. vražda bohyně Apsú. Pomineme-li smrtelnost bohů, na první pohled, bez hlubších znalostí vidíme, že „něco“ není v pořádku. Prvním problémem se jeví polyteismus, druhým naprostý nedostatek lásky a přijetí člověka ze strany bohů. Podíváme-li se na článek Definice Boha, už toho není moc, co k mezopotámskému náboženství dodat. I toto náboženství musíme odmítnout.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


I. MEZOPOTÁMIE - stručný přehled dějin [on-line], Poslední aktualizace 24. 9. 2011. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_detail come_from=list id=17905 cast=2

Babylonie [on-line], Poslední aktualizace 4. 9. 2011. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonie

Enúma Eliš [on-line], Poslední aktualizace 28. 6. 2011. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Enúma_eliš

Klínové písmo [on-line], Poslední aktualizace 19. 9. 2011. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Klínové_písmo

Přehled dějin Mezopotámie II. [on-line], Poslední aktualizace 27. 11. 2008. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://www.maur.estranky.cz/clanky/dejiny-predniho-vychodu/dejiny-mezopotamie-2.html

Sargon II. [on-line], Poslední aktualizace 24. 9. 2011. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sargon_II.

Stát 3. dynastie urské [on-line], Poslední aktualizace 9. 9. 2011. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/stát_3._dynastie_urské

Sumer [on-line], Poslední aktualizace 10. 4. 2011. [Citováno 9. 10. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sumerové

Ostatní dokumenty

ELLADE, Mircea. CULIANU, Ioan P. Slovník mystiky I. Praha: Argo, 2001, ISBN 80-7203-393-X

GLASSNER, Jean-Jacques. Mezopotámie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984

VOJTĚCH, Jan. Antropologický profil starých Sumerů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008