Abychom mohli definovat vlastnosti Boha, musíme nejprve vědět, kde se vzalo slovo Bůh, popřípadě co znamená. Věda, která se zabývá původem slov, se nazývá etymologie. Pojem či slovo bog (bůh) se vyskytuje ve všech slovanských jazycích a odvozuje se od staroindického bhaga – udílející, dávající. Od kořene bůh (bog) se odvozuje přídavné jméno bohatý, tj. podobný bohu, které ve staroslovanštině neznamenalo majetný, ale štědrý. Od toho je odvozeno i slovo zboží, staročeské sbožie. Podobný je vztah i v latině: deus – bůh, odvozuje se od jiného sanskrtského kořene div-, dyu-, zářit, ale odvozuje se od něho opět divies, divitiae (bohatství).

Jak vidíme, toto slovo je staré jak lidstvo samo. Jaké atributy musí mít ona bytost, aby se mohla nazývat Bůh? Bohužel, Boha v rámci exaktních věd těžko dokážeme vážením, měřením, či zjištěním barvy očí a je pravda, že nikdo z lidí Boha na vlastní oči neviděl. To ale neznamená, že Bůh neexistuje. Všichni věříme, že existuje přitažlivost Měsíce, která způsobuje příliv a odliv. Nikdo tuto přitažlivost nikdy neviděl, a přesto vidíme, co způsobuje. Podobně můžeme nepřímo odvodit vlastnosti Boha.

 • Bůh je ve své podstatě jednoduchý, Prvotní bytí - to znamená, že se neskládá z žádných částí hmotných, nebo nehmotných. Kdyby Bůh - prvotní bytí bylo složeno, nemohlo by být prvotním bytím, protože by se skládalo z částí, které vznikly spíš než samotná složenina – Bůh. Když je Bůh prvotní bytí, musí být absolutně jednoduchý.
 • Bůh je prvotní příčina všeho: nemůže být více příčin, lišily by se totiž od sebe. Nikdy nemohou být dvě a více příčin jako první.
 • Vše musí mít svoji příčinu, Bůh ji nemá.
 • Příčinou existence Boha je sám Bůh, existuje sám o sobě.
 • Bůh ze samotné podstaty je nestvořený, nemá počátek.
 • Bůh je nezměnitelný: nemůže získávat žádné nové zkušenosti, ani nemůže jiné zkušenosti ztrácet, tedy nemůže se měnit, už z toho důvodu, že je jednoduchý.
 • Bůh je věčný: nemá začátek ani konec v čase, nemá minulost ani budoucnost, on je přítomnost.
 • Bůh je nehmotný, je čistý duch, neexistuje hmota, která by se neskládala z částí, není tedy jednoduchá. Jako duch nemá žádnou fyzikální veličinu, je tedy neohraničen časem a prostorem, z toho vyplývá, že je všudypřítomný.
 • Bůh je osobní, není něco ale někdo, uvědomuje si sám sebe, má rozum a svobodnou vůli, není to tedy pouze pozitivní energie, dává člověku svobodu, není jeho osud.
 • Bůh je vševědoucí, jako prvotní příčina, proto nemůže svoji absolutní inteligenci již zvyšovat. Z toho vyplývá, že ví o všech věcech skrytých, minulých, přítomných i budoucích.
 • Bůh je svobodný ve svých rozhodnutích a všemohoucí, vše uskutečňuje pouze svým chtěním.
 • Bůh je neměnitelný a proto absolutně dokonalý, to znamená, že v něm není žádná nedokonalost a měnitelnost.
 • Bůh nemůže odporovat své příčinnosti, nemůže v něm být obsaženo např. dobro a zlodualismus, protože zlo je nedostatkem přítomnosti dobra.
 • Bůh je spravedlivý, všichni jsou si před ním rovni, žádného neupřednostňuje.
 • Bůh je jediný, což znamená, že není jiného Boha.
 • Bůh je Bohem řádu a účelnosti, nic není bezúčelné. Počínaje vesmírem, člověkem, přírodou, zde všude můžeme pozorovat harmonii, účelnost a krásu.

Filozoficky řečeno, Bůh je nejvyšší idea, princip, důvod, první a poslední příčina všeho bytí spojujícího poznatky života přírodního, dějinného i mravního v jednotný celek.

Toto je nepatrný zlomek atributů Boha, je to spíše námět na přemýšlení. Není totiž v lidských silách a možnostech Boha popsat už z důvodů atributů výše uvedených.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Osobní stránky [on-line] [Citováno 1. 1. 2013] Dostupné na: http://www.feld.cvut.cz/psps/osobni/slamecka/
Osobní stránky [on-line] Poslední aktualizace 30. 8. 2004. [Citováno 1. 1. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bůh