Slovník S

sabat

Sabinianus papež ? – 22. 2. 606

saduceové

Salmanazar III. vládl cca 859 – 824 př. Kr.

Salmanaser V. vládl cca 727 – 722 př. Kr.

Samaritáni Samařané

Samuel cca 1100-1000 př. Kr.

Sancheríb (Sinacherib)  vládl 704 - 681 př. Kr.

Sára rozmezí 1700-1300 př. Kr.

Sára (manželka Tobijáše) přelom 8 - 7 stol. př. Kr.

Sargon Akkadský vládl cca 2334 - 2279 př. Kr.

Sargon II. vládl 722 - 705 př. Kr.

sarkofág

satrapa

Saul ? - 1010 př. Kr.

sedimentologie

sedisvakance I.

sedisvakance II.

sekta

Seleukos IV. Filopator  vládl cca 187 - 175 př. Kr.

seleukovská říše

Semité

Septuaginta

Sergius I. papež 650 – 8. 9. 701

Sergius II. papež ? – 27. 1. 847

Sergius III. papež ? – 14. 4. 911

Sergius IV. papež cca 970 – 12. 5. 1012

Sesaka (Šešonk I.)  vládl cca 946 – 924 př. Kr.

Severin papež ? – 2. 8. 640

Severus Septimius Lucius 11. 4. 146 – 4. 2. 211

schizma

Schmithals Walter 14. 12. 1923 - 26. 3. 2009

Schroeder Leopold 24. 12. 1851 - 8. 2. 1920

Sidkijáš (Sedechiáš)  vládl 596 - 586 př. Kr.

Silas 1. století

Silverius papež ? – 11. 11. 537

Silvestr I. papež ? – 31. 12. 335

Silvestr II. papež cca 940 – 15. 5. 1003

Silvestr III. papež cca 1000 – 1062 nebo 1063

Silvestr IV. vzdoropapež 12. stol.

Simplicius papež ? – 10. 3. 483

Sírachovec přelom 3. a 2. stol. př. Kr.

Siricius papež ? – 26. 9. 399

Sisinnius papež ? – 4. 2. 708

Sixtus I. papež ? – cca 125

Sixtus II. papež  ? – 7. 8. 258

Sixtus III. papež  ? – 19. 8. 440

Sixtus IV. papež 21. 7. 1414 – 12. 8. 1484

Sixtus V. papež 13. 12. 1521 - 27. 8. 1590

Sixtus ze Sieny 1520 - 1569

smilstvo

Sodoma a Gomora

Sofoklés 496 - 406 př. Kr.

Sókrates 469 - 399 př. Kr.

Solón 640 - 560 př. Kr.

sóma

Soter papež ? – cca 175

soudce starozákonní

spekulace

Spencer Herbert 27. 4. 1820 – 8. 12. 1903

Starý zákon

stoicismus

Strabón 64 př. Kr. - 24

Strauss David Friedrich 27. 1. 1808 – 8. 2. 1874

stúpa

Suetonius Gaius Tranquillus 75 - 140

Sun-c´ 355 - 288 př. Kr.

svatokrádež

symbol

Symmachus papež ? – 19. 7. 517

synagoga

synkretismus

synopse

zpět:  Abecední seznam slovníků