Slovník J

jáhen - diakon

Jahve

Jákob první pol. 2.tis. př. Kr

Jakub Mladší ? - 62

Jakub Starší ? - 44

Jan (evangelista) ? - cca 100

Jan I. papež 470 - 18. 5. 526

Jan II. papež cca 470 - 8. 5. 535

Jan III. papež ? - 13. 7. 574

Jan IV. papež ? - 12. 10. 642

Jan IX. papež ? - 14. 1. 900

Jan Pavel I. (Ioannes Paulus) papež 17. 10. 1912 - 28. 9. 1978

Jan Pavel II. (Ioannes Paulus) papež 18. 5. 1920 - 2. 4. 2005

Jan V. papež 635 - 2. 8. 686

Jan VI. papež 655 - 11. 1. 705

Jan VII. papež ? - 18. 10. 707

Jan VIII. papež ? - 16. 12. 882

Jan VIII. vzdoropapež 9. stol.

Jan X. papež ? - ?. 5. 928

Jan XI. papež 907 - ?. 12. 935

Jan XII. papež 936 - 14. 5. 964

Jan XIII. papež 930-935 - 6. 9. 972

Jan XIV. papež ? - 20. 8. 984

Jan XIX. papež ? - ?. 8. 1032

Jan XV. papež ? - 7. 3. 996

Jan XVI. vzdoropapež ? - cca 1001

Jan XVII. papež ? - 6. 11. 1003

Jan XVIII. papež ? - ? 6. nebo ? 7. 1009

Jan XXI. papež cca 1215 - 20. 5. 1277

Jan XXII. papež cca 1244 - 4. 12. 1334

Jan XXIII. vzdoropapež cca 1365 - 22. 12. 1419

Jan XXIII. (Ioannes) papež 25. 11. 1881 - 3. 6. 1963

Jarobeám (Jerobeám) vládl cca 933 - 911 př. Kr.

Jarobeám II. (Jerobeám II.) vládl cca 793 - 753 př. Kr.

Javné

Jehú vládl cca 842 - 815 př. Kr.

jeptiška

Jeremiáš cca 7. - 6. st. př. Kr.

Jeroným cca 347 - 420

jeruzalémský chrám

Jezábel 9. stol. př. Kr.

Jóachaz (Joachaz) vládl krátce asi v roce 608 př. Kr.

Joáš vládl cca 836 - 797 př. Kr.

Joáš izraelský vládl cca 799 - 784 př. Kr.

Job

Joel cca 5 - 4 stol. př. Kr.

jóga

Jojakim (Joakim) vládl 608 - 597 př. Kr.

Jojakin (Joachin) vládl tři měsíce v roce 597 př. Kr.

Jonáš cca 10. stol. př. Kr.

Jonathan kolem r. 150 př. Kr.

Jóram vládl cca 853 - 842 př. Kr.

Jóram judský vládl cca 849 - 842 př. Kr.

Jordanes + po 552

Josef (pěstoun Ježíše)

Josef egyptský

Josiáš vládl cca 640 – 608 př. Kr.

Jóšafat vládl cca 873 – 849 př. Kr.

Jozue cca 16. - 12. stol. př. Kr.

Juda Barsabáš 1. století

Juda Makabejský cca 160 - ? př. Kr.

Juda Tadeáš (apoštol) ? - cca 70

judaismus

Judita cca 6. stol. př. Kr.

Judsko

Julius I. papež ? - 12. 4. 352

Julius II. papež 5. 12. 1443 - 21. 2. 1513

Julius III. papež 10. 11. 1487 - 23. 3. 1555

Justin Filozof cca 105 - cca 166

zpět:  Abecední seznam slovníků