Slovník A

Abdiáš cca 850 př. Kr.

Abiáš vládl cca 913 - 910 př. Kr.

Abrahám  rozmezí 1700-1300 př. Kr.

Abšolóm (Absolón) 9. stol. př. Kr.

Adam

Adeodatus I. papež ? - 8. 11. 618

Adeodatus II. papež ? - 17. 6. 676

Adoniáš 9. stol. př. Kr.

adorace

Afrodita

Agapet I. papež ? - 22. 4. 536

Agapet II. papež ? - 2. 12. 955

Agaton papež 574 - 10. 1. 681

Ageus kolem r. 530 př. Kr.

agitátor

agnostik

Agripa I. Herodes ? - 44

Agripa II. Herodes 27 - 100

Achab vládl 875 - 854 př. Kr.

Achaimenovci

Achaz vládl 733 – 718 př. Kr.

Achior cca 6. stol. př. Kr.

Achazjáš izraelský vládl 852 – 850 př. Kr.

Achazjáš judský vládl v roce 842 př. Kr.

Akvinský Tomáš 1226 - 7. 3. 1274

Albert vzdoropapež 12. stol.

Albinus Lucceius ? - 69

Alexandr I. papež ? - 3. 5. 115

Alexandr II. papež ? - 21. 4. 1073

Alexandr III. papež cca 1105 - 30. 8. 1181

Alexandr IV. papež ? - 25. 5. 1261

Alexandr V. vzdoropapež 1339 - 3. 5. 1410

Alexandr VI. papež 1. 1. 1431 - 18. 8. 1503

Alexandr VII. papež 13. 2. 1599 - 22. 5. 1667

Alexandr VIII. papež 22. 4. 1610 - 1. 2. 1691

Alexandr I. Balas vládl cca 150 – 145 př. Kr.

Alexandr Jeruzalémský ? - 251

Alexandr Veliký 356 př. Kr. – 323 př. Kr.

Amasjáš vládl cca 796 – 767 př. Kr.

Ambrož 339 - 397

Amnón 9. stol. př. Kr.

Amon 

Amón vládl cca 642 - 640 př. Kr.

Ámos cca 8 st. př. Kr.

Anaklét II. vzdoropapež ? - 25. 1. 1138

Ananiáš 1. století

Anastasius I. papež ? - 17. 4. 167 - 168

Anastasius II. papež ? - 14. - 17. 11. 498

Anastasius III. papež ? - ? 6. 916

Anastasius III. vzdoropapež 9.stol.

Anastasius IV. papež cca 1073 - 3. 12. 1154

Anaxagoras 500 - 428 př. Kr.

anděl

Anicet papež ? - 17. 4. 167 - 168

animismus

Annáš I. 1. století

Annáš II. 1. století

antagonismus

Antéros papež ? - 3. 1. 326

Antigon II. ? - 37 př. Kr.

Antikrist

Antioch VI. Dionýsos vládl cca 148 – 142 př. Kr.

Antiochos II. Theos vládl 261 – 246 př. Kr.

Antiochos III. Veliký vládl cca 223 - 187 př. Kr.

Antiochos IV. Epifanes vládl cca 175 - 164 př. Kr.

Antiochos V. Eupator vládl cca 164 - 162 př. Kr.

Antipatros cca 397 – 319 př. Kr.

antiteze

apokalypsa

apokryf

apologeta

apoštol

Apoštolský Otec

Apollos 1. století

arabská guma

aramejština

areopág

Archa úmluvy

archanděl

archetyp

Archimédés cca 287 - 212 př. Kr.

ariánství

Aristobulos II. ? - 49 př. Kr.

Aristofanés 448 - 385 př. Kr.

Aristoteles 384 - 322 př. Kr.

Árjové

Arkona

Áron cca 13. stol. př. Kr.

Artaxerxes I. Longimanus vládl cca 465 – 425 př. Kr.

Artaxerxes II. vládl cca 430 – 359 př. Kr.

Artaxerxes III. vládl cca 359 – 338 př. Kr.

Artemis z Efezu

Asa vládl 911 - 870 stol. př. Kr.

askeze

Assuer (Xerxes I.) 519 - 465 př. Kr.

Assuruballit II. vládl cca 612 - 609 př. Kr.

astrologie

Astruc Jean 1684 - 1766

Asýrie

Ašóka cca 273 - 232 př. Kr.

Aššurbanipal 685 – 627 př. Kr.

Atalja 9. stol. př. Kr.

Atanáš Alexandrijský cca 295 - 2. 5. 373

ateista

Augustinus Aurelius (sv. Augustin) 354 - 430

autograf

Avátar

zpět:  Abecední seznam slovníků