Žalm

Slovo žalm pochází z řeckého slova „psalmos“, které znamená zpěv za doprovodu strunných nástrojů. Žalm je modlitba soukromého nebo veřejného charakteru. Veřejně se využívala například při intronizaci krále nebo při národních slavnostech. Převážná většina žalmů se nalézá ve Starém zákoně v Knize žalmů, lze je ale nalézt i v Novém zákoně (Kantikum Panny Marie).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Žalm, [on-line], Poslední aktualizace 10. 9. 2014 [Citováno 2. 2. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Žalm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.