Židé  (též Izraelité, Hebrejové nebo Hebrejci či Synové Izraele)

Jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu. Nejstarší záznamy o existenci národa spadají do 2. tisíciletí př. Kr. Slovo Žid označuje tedy příslušníka židovského národa, zatímco žid označuje příslušníka židovského náboženství. Původním územím Židů bylo historické území Palestiny. Původním jazykem byla hebrejština.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Židé, [on-line], Poslední aktualizace 10. 9. 2014 [Citováno 9. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Židé


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.