Zachariáš  kolem r. 520 př. Kr.

Starozákonní prorok, autor biblické Knihy proroka Zachariáše, současník proroka Ageuse. Narodil se v Babylonii a do Jeruzaléma přišel při návratu Izraelitů z babylonského zajetí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Zachariáš (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 5. 6. 2015 [Citováno 14. 8. 2015]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zachariáš_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.