Zlatoústý Jan  347 - 407

Je považován za nejproslulejšího kazatele staré církve. Jeho věhlas jako výtečného kazatele rozšířil natolik, že v roce 397 byl na příkaz císaře Arcadia ustanoven nástupcem zemřelého patriarchy Nektaria v Konstantinopoli. Patriarcha Theofil Alexandrijský mu musel proti své vůli udělit biskupské svěcení. Jan Zlatoústý brzy vzbudil neohroženými káravými kázáními odpor u císařovny Eudoxie. Tak se patriarchovi Theofilovi, který nelibě nesl, že na biskupském stolci hlavního města sedí antiochijský vetřelec, podařilo rozvinout proti Janovi hru plnou intrik. Když se měl Theofil v roce 402 v hlavním městě zodpovídat kvůli stížnostem egyptských mnichů, využil této příležitosti ke svolání takzvané dubové synody (402/403), jíž se účastnilo 36 biskupů a na níž byl Jan Zlatoústý prohlášen za sesazeného. Císař toto rozhodnutí potvrdil a poslal nepohodlného kazatele do vyhnanství. Brzy ho však musel povolat zpět, aby uklidnil rozhořčení lidu. Nový pokus o jeho sesazení na synodě se nezdařil. Nakonec císař znovu poslal Jana do vyhnanství, nejprve do Kúkússu v Malé Arménii (404). Protože však mohl odtud udržovat spojení s přáteli v Konstantinopoli a v Antiochii, dosáhl Theofil toho, že Jan byl vykázán až na místo Pityos na východním pobřeží Černého moře. Zemřel však ještě na cestě do nového vyhnanství v pontské Komaně.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Jan Zlatoústý [on-line], [Citováno 12. 13. 2013], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/jan-zlatousty/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.