Zázrak

Je událost, která se nedá vysvětlit poznatky přírodních věd, nýbrž jen zásahem nadpřirozené Boží nebo démonské moci, patří zázrak jak do oblasti náboženství, tak magie a kouzelnictví. Co obojí odlišuje od sebe, je jen druh moci, k níž se vztahuje: Bůh nebo démon. Zázraky, např. uzdravení, vzkříšení z mrtvých, ovládání přírody, se někdy přičítaly i antickým bohům, hrdinům, kouzelníkům a svatým mužům. V antických náboženstvích jsou teofanie (zjevení boha) zpravidla provázeny zázraky. Např. zjevení Dionýsa začíná zázrakem přeměny vody ve víno. Podobu zázraku nebo iracionálna mají i takové jevy, jako strašidlo, zaříkání duchů mrtvých, vidění a zjevení duchů, proměňování lidí ve zvířata, posedlost a exorcismus, čarodějnictví, věštění a zaklínání.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Pohané. [on-line], [Citováno 26. 11. 2012]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/zazrak/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.