Zákoníci

Zákoníci byli v biblickém Izraeli odborníci na Starý zákon a jeho autoritativní vykladači. Účastnili se soudních shromáždění a aplikovali příkazy zákona na nastalé poměry, přepisovali a vyučovali Písmo a poskytovali rady v teologických otázkách. Měli tedy velký vliv na dění v Izraeli, vykonávali velkou část státní správy, svou funkci však měli vykonávat zdarma a mimo zaměstnání, jímž si vydělávali na živobytí. Zákonictví bylo přesně definovanou funkcí, jíž předcházelo předepsané vzdělání a ordinace vkládáním rukou a modlitbou. Většina zákoníků patřila ke straně farizejů, nebylo to ale podmínkou. Převážně pro zákoníky se používal čestný titul „Rabbi“.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Zákoníci [on-line], Poslední aktualizace 1. 12. 2012 [Citováno 1. 1. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákoníci


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.