Wiseman P. J.1888 – 1948

byl britský letecký důstojník, který v průběhu své kariéry navštívil mnoho atraktivních archeologických nalezišť. Zjistil, že starověké tabulky obvykle končily tzv. kolofonem , to je závěrem, který obsahoval historii knihy, jméno spisovatele a datum sepsání knihy vyjádřené například známou událostí té doby.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Wiseman hypothesis [on-line], Poslední aktualizace 15. 11. 2012. [Citováno 27. 1. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Wiseman_hypothesis


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.