Weiss Bernhard  20. 6. 1827 - 14. 1. 1918

Německý protestantský vysokoškolský profesor na universitě v Berlíně. Po studiu teologie na univerzitě v Königsbergu Halle a Berlíně se stal profesorem. Podílel se také na revizi komentářů k NZ.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Bernhard Weiss [on-line], Poslední aktualizace 16. 3. 2013. [Citováno 19. 3. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Weiss


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.