Vulgáta

Vulgáta je první latinský překlad Písma svatého, od Jeronýma z přelomu 4. a 5. století. Podnět k tomuto překladu dal papež Damasus I. Název tohoto překladu pochází ze spojení versio vulgata, tedy lidové vydání. Překlad byl pořízen do běžné latiny, aby mu jeho posluchači rozuměli, a záměrně neaspiroval na klasickou nádheru jazyka Ciceronova. Pro křesťanský Západ byla Vulgáta nadlouho jediným překladem Bible pořízeným přímo z původních jazyků, zejména hebrejštiny, kterou se Jeroným naučil od židovských učenců.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Vulgáta[on-line], Poslední aktualizace 28. 10. 2012. [Citováno 29. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.