Vištáspa

Vištáspa byl synem lokálního perského krále Arsama z mladší linie rodu Achaimenovců a otcem pozdějšího velkokrále Dareia I. Jeho životní data lze jen velmi těžko zrekonstruovat, ví se jen, že za vlády Kambýsa II. (530–522 př. n. l.) zastával funkci místodržitele Persidy. Poté, co Dareios I. nastoupil roku 522 př. n. l. na perský trůn, spravoval Vištáspa Parthii, kde musel potlačovat nebezpečné povstání proti Dareiově vládě. Podle Behistunského nápisu svedl 8. 3. 521 př. n. l. s povstalci bitvu u města Višpauzátiš a dosáhl skvělého vítězství. Druhá bitva, v níž sehrál významnou úlohu, se strhla 12. 7. téhož roku u Patigrabaná rovněž v Parthii. I zde triumfoval. Datum jeho smrti není známo.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Hystaspés [on-line], Poslední aktualizace 20. 6. 2011. [Citováno 13. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hystaspés


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.