Velerada – Synedrium

Velerada, složená ze 71 členů - soudců, pod vedením velekněze, byla od 2. stol. př. Kr. až do r. 70 nejvyšší židovskou autoritou. Velerada byla rozpuštěna kolem roku 400.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Synedrium [on-line], [Citováno 12. 2. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/synedrium/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.