Valentín2. stol.

Alexandrijský gnostik Valentinos je zakladatelem nejdůležitější gnostické filozofické školy. Jeho systém se věnoval aplikaci platónského rozboru (diaierese) na křesťanské texty, především na Janovo evangelium. Kolem roku 140 se objevuje v Římě. O jeho životě a osudu se nezachovaly žádné zprávy. Mlčení polemiků k této záležitosti zůstává neobjasněno. – Valentin psal listy, homilie a žalmy; z naučných spisů se nic nezachovalo. Takzvané Evangelium pravdy, které někteří Valentinovi připisují, představuje ranější stupeň gnóze. Pokud by pocházelo od Valentina – pro tuto domněnku ovšem nejsou podklady – pak jako rané dílo, napsané v době, kdy ještě valentiniánská gnóze neexistovala.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Valentinos [on-line], [Citováno 17. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/valentinos/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.