Upanišady

Jsou jako čtvrtá vrstva završením véd. Doslova védy korunují. Vznikaly pravděpodobně nejpozději v 6. - 5. stol. př. Kr. Hlavní náplň upanišad je filozoficko-náboženská. Z jejich učení vychází tři další náboženství – buddhismus, džinismus a hinduismus. Vedlejší náplní jsou svědectví o zakončení védské etapy kolonizace severní Indie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

KRÁSA, Miloslav a MARKOVÁ, Dagmar a ZBAVITEL, Dušan. Indie a Indové, od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997 ISBN: 80-7021-216-0