Théby

Jsou řecký název pro egyptské město Veset. Za 11. dynastie a v době Nové říše bylo hlavním městem Egypta. Bylo spojeno s uctíváním boha Amona a byly v něm vystavěny významné chrámové komplexy.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Veset, [on-line], Poslední aktualizace 6. 4. 2013 [Citováno 6. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Veset


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.