Tanida

Město Tanida (Tanis, Džanet) bylo za vlády 21. dynastie až do nástupu faraona 22. dynastie, Šešonka III., hlavním městem celého Egypta. Nacházelo se na pravém břehu východního, dnes již vyschlého, ramene v deltě Nilu a jeho rozvoj začal za faraona Pasbachaenniut I. (faraon 21. dynastie), který zde nechal postavit repliku chrámu v Karnaku.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pierre Montet, [on-line], [Citováno 5. 12. 2013]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/egyptologove/montet.php

Tanida, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 5. 12. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Tanis


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.