Šimeón  judský místodržitel od roku 142 př. Kr.

Byl synem Matatiáše, judského kněze, který v době vlády seleukovce Antiocha IV. odmítl pohanskou oběť, zabil místodržitele, uprchl do hor a vyvolal povstání proti seleukovcům. Bratry Šimeóna byli Juda Makabejský (Makkábí – kladivo), Jochanan a Jonathan. Šimeón byl v roce 142 př. Kr. jmenován seleukovcem Demétriem I. místodržitelem a později veleknězem. Tím získala Judea samostatnost, o kterou usiloval Juda Makabejský. V čele Judska tak stanula makabejská dynastie, která byla po jednom ze svých členů nazvána hasmoneovská. V roce 135 př. Kr. jej nechal zavraždit jeho zeť Ptolemeios.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 13. 8. 2014 [Citováno 31. 12. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makabejské_povstání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.