Šimon Mág  1. století

Simeon Magus – legendární mág a učenec ze Samaří žijící v 1. století, jemuž náboženská tradice připisuje vznik gnosticismu a od jehož učení (simomanismu), které se udrželo do 4. století, odvozuje původ všech heretických proudů raného křesťanství. Od jména Šimon Kouzelník, který se prohlásil za nejvyšší božství (summa virtus Dei, nevyšší sila boží) a který zemřel v Římě, je odvozen název simonie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Šimon Kouzelník [on-line], Poslední aktualizace 26. 7. 2006. [Citováno 5. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=94321&title=%8Aimon%20Kouzeln%EDk


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.