Štěpán – jáhen  1. století

Svatý Štěpán nar. kolem roku 1, zemřel cca 36 až 40 v Jeruzalému, byl křesťanský kazatel a jáhen, první mučedník křesťanství (prvomučedník), ukamenovaný po procesu před židovskou radou jako údajný rouhač proti judaismu. Jeho život je znám pouze z jediného dobového pramene, novozákonního spisu Skutky apoštolů, který Štěpánovi věnuje 6., 7. a počátek 8. kapitoly. Štěpán je připomínán v prakticky všech křesťanských denominacích; ty církve, které znají kult svatých, ho uctívají jako světce.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Svatý Štěpán [on-line], Poslední aktualizace 28. 12. 2012. [Citováno 18. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Štěpán


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.