Šómu724 - 749

Japonský císař, za jehož vlády dosáhl buddhismus oficiální uznání. Nechal vystavět mnoho buddhistických chrámů a Buddhových soch a nařídil zařídit v každé provincii mužský a ženský klášter. Nechal vztyčit v klášteře Tódaidži vztyčit bronzovou sochu Buddhy Vairóčany, vysokou 14,98 m. Dnes patří k největším bronzovým sochám na světě.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Období Nara [on-line], Poslední aktualizace 18. 1. 2011 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Období_Nara


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.