Seleukos IV. Filopator  vládl cca 187 - 175 př. Kr.

Byl vládcem seleukovské helenistické říše, která se rozkládala na území Sýrie, Babylonie a Mezopotámie. Byl druhým synem a nástupcem Antiocha III. Velikého. Po celou svoji vládu se potýkal s placením válečných poplatků za prohranou válku s Římany, kterou vedl jeho otec. Aby získal prostředky, pokusil se vykrást jeruzalémský chrám. Seleukos byl zavražděn svým rádcem Heliodorem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Seleukos IV. Philopator, [on-line], Poslední aktualizace 5. 8. 2015 [Citováno 7. 10. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seleukovská_říše


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.