Sancheríb  (Sinacherib) vládl 704 – 681 př. Kr.

Byl asyrským králem, synem a následníkem Sargona II. V roce 689 př. Kr. dobyl město Babylon a zpustošil velká území Palestiny. Obléhal, ale nedobyl Jeruzalém. Na území Palestiny postavil s pomocí válečných zajatců velké město Ninive.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sinacherib, [on-line], Poslední aktualizace 1. 12. 2013 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinacherib


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.