Sára  (manželka Tobiáše) přelom 8. - 7. stol. př. Kr.

Je biblickou postavou starozákonní Knihy o Tóbijášovi. Stala se manželkou Tóbijáše. Předtím byla sedmkrát vdaná, ale démon vždy o svatební noci každého manžela zabil dříve, než spolu začali jako manželé žít. Tóbijáš se Sárou přemohli démona na radu archanděla Rafaela tak, že odložili manželský život o tři dny a noci strávili v modlitbách.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tóbijáš, [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2014 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Tóbijáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.