Sidkijáš  (Sedechiáš)  vládl 596 - 586 př. Kr.

byl poslední judský král, nástupce Jojakina, dosazený babylonským králem. Nedbal ale Božích příkazů, spravedlnosti, vzkvétaly pohanské kulty. Neuposlechl varování proroka Jeremiáše, neplnil závazky k Babylonu a koketoval s Egyptem, což se samozřejmě babylonskému králi nelíbilo, a tak Jeruzalém definitivně vyplenil. Král Sidkiáš byl krutě potrestán. Jeho synové byli před jeho očima zabiti a on sám byl pak oslepen a odvlečen do Babylona.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 8. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.