Sargon II.  vládl 722 – 705 př. Kr.

Byl asyrským králem. Po svém nástupu nejdříve upevňoval svoji pozici v samotné Asýrii a poté započal dobyvačné války. V roce 710 př. Kr. získal Babylon a prohlásil se babylonským králem. Pro zdokonalení správy země vybudoval síť silnic se stanicemi, kde si poslové mohli vyměnit tažná zvířata a vozy. Sargon II. zahynul při válečné výpravě a jeho tělo nebylo nalezeno.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sargon II. [on-line], Poslední aktualizace 13. 3. 2013 [Citováno 3. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Judské_království


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.