Salmaneser V.  vládl cca 727 – 722 př. Kr.

Byl asyrským králem. Asi 2 – 3 roky dobýval Samaří (severní Izrael) a po dobytí odvlekl do zajetí přibližně 30.000 izraelitů. Izraelské království bylo přeměněno na asyrskou provincii a osídleno vyhnanci z jiných částí asyrské říše.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Salmaneser V. [on-line], Poslední aktualizace 7. 7. 2014 [Citováno 1. 9. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Shalmaneser_V


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.