Sun-c´  355 - 288 př. Kr.

Čínský vojenský poradce ve státě Wu je považován za autora traktátu Umění války, nejstarší knize o strategii (na koho udeřit a co dobýt) a taktice (na kterém úseku a jakým způsobem útok provést). Klade velký důraz nejen na kvalitní analýzu, plánování a přípravu celého tažení, ale také na použití lsti, umění manipulace s protivníkem, popřípadě využití překvapivého prvku.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Vojenská taktika, [on-line], Poslední aktualizace 7. 4. 2013 [Citováno 6. 8. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojenská_strategie#Rozd.C3.ADl_mezi_taktikou_a_strategi.C3.AD


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.