Sofoklés  496 – 406 př. Kr.

Narodil se bohatému kolonskému zbrojíři. Kromě jiného studoval hudbu a tvorbu tragického dramatu. Zastával mnoho státních úřadů, působil jako výběrčí spojeneckých dávek, jako vyslanec u jiných řeckých států, jako vojevůdce. Byl knězem. Napsal sto třicet her (u sedmi není prokázána pravost). Do současnosti se zachovalo sedm tragédií (Aias, Antigona, Oidipus vladař, Tachiňanky, Elektra, Filoktetes, Oidipus na Kolonu) a větší část dramatu Slídiči. Sofokles soudí, že bezmoc krajního utrpení je nakonec blahodárná, učí člověka přijímat stav věcí. Ctnost – třebaže mnohdy přivodí zkázu člověka – nakonec obdaří člověka slávou a vznešeností, která jej přežívá a je cennější než život.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

GRANT, Michael. Klasické Řecko, Z anglického originálu The Classical Greeks přeložil Gerik Císař. Nakladatelství BB art, 1999 ISBN: 80-7341-919-X