Solón  640 – 560 př. Kr.

Byl athénským politikem, zákonodárcem a básníkem. Údajně byl potomkem aristokratického rodu, odvozujícího svůj původ od posledního athénského krále. Poprvé upoutal pozornost kolem roku 600 př. Kr., když pomocí vlasteneckých veršů přesvědčil Athéňany, aby vytrvali v boji o Salaminu, a Athéňané vyhráli. Byl poté zvolen archontem, nejvyšším státním úředníkem. Dostal oprávnění provést řadu politických a sociálních reforem. Např. zrušil otroctví pro dluhy, za státní peníze vykoupil spoustu dlužníků z otroctví, umožnil chudším vrstvám získat půdu a další. Reformy nebyly přijímány ochotně, proto Solón na nějakou dobu z Athén odešel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Filozofové - antika, [on-line], [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: https://is.muni.cz/www/344438/7159239/Filozofove_-_Antika.pdf‎


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.