Severus Septimius Lucius11. 4. 146 – 4. 2. 211

Septimius Severus byl nesmírně schopný a cílevědomý, ovšem také bezohledný a mstivý muž, odhodlaný vše osobně řídit a organizovat. Zvítězil nad Parthy, poté se pustil do reformy armády a upevnění své moci. Císař Septimus Severus zrušil Trajánův edikt a vydal svůj edikt. V celém impériu byl zakázán křest, ten se stal trestným činem. Císař předpokládal, že když vyvraždí všechny pokřtěné a zastraší čekatele na křest, tak křesťanství zanikne. Na základě ediktu byli křesťané aktivně vyhledáváni ve všech římských městech a byli vyzváni, aby se veřejně zřekli Krista a obětovali bohům. Pokud tak neučinili, automaticky byl vynesen trest smrti a křesťané většinou končili v amfiteátru. Stárnoucí císař, sužovaný dnou, se rozhodl podniknout výpravu do Británie, ohrožované útoky Piktů ze severu. Boje probíhaly se střídavým štěstím a císař byl v jejich průběhu většinou upoután na lůžko. Dne 4. 2. 211 Severus v Eburaku zemřel, poté co nechal znovu opevnit Hadrianův val. Z rozhodnutí senátu byl prohlášen za boha.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Septimus Severus [on-line], Poslední aktualizace 10. 9. 2004. [Citováno 30. 3. 2014]. Dostupné na: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1484


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.