Sabat  (Šabat)

Slovo pochází z hebrejštiny s významem ustat, odpočinout (česky sobota). V judaismu a některých křesťanských církvích sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti. Sabat je nejdůležitější svátek v judaismu, jeho dodržování je nařízeno přímo Desaterem a v rabínské literatuře je brán jako pravzor všech svátečních dnů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Šabat [on-line], Poslední aktualizace 18. 2.2014. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šabat


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.